1. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po dokonaniu wpłaty, według cennika szkoły pływania MORE OF LIFE.

2. Uczestnicy zajęć mają pierwszeństwo do miejsca w kolejnym kursie.

3. Nieobecność dziecka należy zgłosić sms-em przed zajęciami, po tym terminie nieobecność będzie nieusprawiedliwiona.

4. Można odrabiać tylko i wyłącznie nieobecności zgłoszone przed zajęciami.

5. Pływających obowiązuje stosowanie się do uwag ratownika lub instruktora prowadzącego zajęcia.

6.Organizatorzy zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za utracone mienie pozostawione na pływalni.

7. Szkoła pływania „MORE OF LIFE” bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo każdego uczestnika wyłącznie podczas trwania jego zajęć. Poza tym czasem za dzieci pozostające na hali basenowej lu w szatni odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.

8. Uczestnicy kursu zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na zajęcia. Należy być przynajmniej 10 minut przed zajęciami.

9. Zabrania się, wchodzenia na hale basenową w odzieży zewnętrzne.

10. Szkółka „MORE OF LIFE” zastrzega sobie prawo odwołania zajęć z przyczyn od nas niezależnych.

11. Korzystający zobowiązani są do zapoznania się i ścisłego przestrzegania Regulaminu Pływalni i Regulaminu Szkoły Pływania MORE OF LIFE

12.Wyrażają Państwo zgodę na dokumentowanie postępów dziecka poprzez wykonywanie wodnych zdjęć i filmów z zajęć, obozów sportowych zawodów itp. oraz zamieszczania ich na stronie internetowej www.more-life.pl, na naszym profilu na Facebooku lub na kanale MORE OF LIFE na youtube.

13. Sposób płatności gotówką na miejscu lub przelewem przed pierwszymi zajęciami.

14. Wpłata należności za kurs lub obóz sportowy jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem i jego akceptacją. Osoby które nie opłaciły danej należności za kurs lub nie posiadają potwierdzenia wpłaty nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach.

15. Lekcje odbywają się zgodnie z obowiązującym harmonogramem ustalonym przez organizatorów.

16. Uczestnik zajęć:

– spożywa posiłek minimum 1 godzinę przed rozpoczęciem zajęć

– nie spóźnia się na lekcje

– utrzymuje po sobie porządek w szatni, toalecie oraz pod prysznicem

– przed zajęciami załatwia potrzeby fizjologiczne oraz myje się pod prysznicem

– nie krzyczy i nie biega na terenie pływalni

– bez zgody instruktora nie zanurza rak ani nóg, nie wchodzi i nie skacze do wody

– informuje o zamiarze wyjścia z wody i złym samopoczuciu.

– jest koleżeński wobec innych uczestników zajęć

– słucha poleceń instruktora/trenera podczas zajęć.

17. Wysłanie zgłoszenia ze strony www.more-life.pl jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu

Poznaj nas bliżej

Zaspół More of Life tworzą wykształceni instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem. Każdy z nas uwielbia swoją pracę i ma dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą.