Zapraszamy na zajęcia nauki i doskonalenia pływania

do AquaParku FALA (osir gm. Nieporęt) w Stanisławowie Pierwszym przy ul. Koncertowej 4.

Prowadzimy zajęcia pływackie na : basenie rekreacyjnym (z cieplejszą wodą) oraz na basenie sportowym. Wszyscy Nasi instruktorzy i trenerzy są osobami z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z Dziećmi. Każdy z Nas posiada dokumenty oraz certyfikaty uprawniające do nauczania pływania na każdym poziomie zaawansowania.

Oferta Szkoły Pływania MORE OF LIFE :
– nauka pływania Dla przedszkolaków (od 3 do 6 lat)
– nauka pływania Dla początkujących (od 6 do 18 lat)
– zajęcia dla Dzieci pływających samodzielnie bez przyborów stylowo lub nie.
– doskonalenie pływania (Dla Dzieci pływających przynajmniej 3 stylami : Kraulem, Grzbietem i Żabką.
– indywidualna nauka oraz doskonalenie pływania dla osób Dorosłych i Dzieci

Ruszyły zapisy na zajęcia nauki oraz doskonalenia pływania na semestr szkolny 2017/2018.

Nowe kursy pływania rozpoczynamy 9 Września. Poniżej znajdą Państwo Nowy GRAFIK oraz Cennik na zajęcia nauki i doskonalenia pływania w AquaParku FALA w Stanisławowie Pierwszym k/Nieporętu.

SEMESTR TRWA OD 10 WRZEŚNIA 2017R. DO 7 LUTEGO 2018R.
W przypadku zapisu po rozpoczęciu kursu koszt zajęć, które się odbyły zostaje odliczony.

Dni wolne od zajęć:

1.11.2017 (Dzień Wszystkich Świętych)
11.11.2017 (Dzień Niepodległości, odrabiamy 19.11 w Niedzielę)
23.12.2017 – 01.01.2017 (Przerwa Świąteczna)
06.01.2018 (Trzech Króli, odrabiamy 7.01 w Niedzielę)
14.01.2018 – 28.01.2018 (Ferie Zimowe)

Grafik nauki pływania w semestrze 2017/2018 AQUAPARK FALA – Stanisławów Pierwszy

Poniedziałek

Środa

Piątek

Sobota
basen rekreacyjny

Sobota
basen sportowy

17.00 - 17.45 duży basen Już Pływam/ POCZĄTKUJĄCA

17.00 - 17.30 mały basen (3-5l) Przedszkolaki Nowa Grupa/ kontynuacja

17.00 - 17.45
 duży basen
POCZĄTKUJĄCA/
Już Pływam

9.00 - 9.30 mały basen Przedszkolaki 3 latki + Rodzic

8.15 - 9.00
 duży basen
NOWA POCZĄTKUJĄCA

17.45 - 18.30 duży basen Już Pływam/ POCZĄTKUJĄCA

17.30 - 18.15 duży basen Już Pływam+/ POCZĄTKUJĄCA

 17.45 - 18.30
 duży basen
Już Pływam +/
POCZĄTKUJĄCA+

9.30 - 10.00 mały basen Przedszkolaki 3-4ro tatki + Rodzic

9.00 - 9.45 
duży basen
Doskonalenie

18.30 - 19.15 duży basen 
Doskonalenie/ POCZĄTKUJĄCA

 18.15 - 19.00 
duży basen
POCZĄTKUJĄCA/
 Początkująca +

18.30 - 19.15
 duży basen 
POCZĄTKUJĄCA

10.00 - 10.30 mały basen Przedszkolak (5 lat)

9.00 - 9.45
 duży basen
Już Pływam/
POCZĄTKUJĄCA

19.15 - 20.00   
duży basen  
Już Pływam +/
 Doskonalenie

19.00 - 19.45 duży basen POCZĄTKUJĄCA/ Doskonalenie

 19.15 - 20.00 
duży basen
Już pływam +/
Doskonalenie

10.30 - 11.00 mały basen Przedszkolak (4 - 5 lat)

9.45 - 10.30
 duży basen
POCZĄTKUJĄCA 

20.00 - 20.45   
duży basen  
Doskonalenie/ 
NOWA POCZĄTKUJĄCA

19.00 - 19.45 duży basen Doskonalenie

20.00 - 20.45
 duży basen Doskonalenie

11.00 - 11.30
mały basen
Początkujący 
(5 -6 lat)

9.45 - 10.30 
duży basen
Już pływam

19.45 - 20.30
 duży basen 
Doskonalenie / NOWA POCZĄTKUJĄCA

12.30 - 13.00
mały basen
Przedszkolaki 
(3 - 6 lat)  

10.30 - 11.15
 duży basen  
Początkująca +

13.00 - 13.30
mały basen
 Przedszkolaki 
(6-7 lat)

 11.30 - 12.15
 duży basen
Doskonalenie

 11.30 - 12.15
 duży basen
Już Pływam +/
POCZĄTKUJĄCA

12.15 -13.00    
duży basen   
POCZĄTKUJĄCA

Poniedziałek

17.00 - 17.45 duży basen Już Pływam/ POCZĄTKUJĄCA

17.45 - 18.30 duży basen Już Pływam/ POCZĄTKUJĄCA

18.30 - 19.15 duży basen 
Doskonalenie/ POCZĄTKUJĄCA

19.15 - 20.00   
duży basen  
Już Pływam +/
 Doskonalenie

20.00 - 20.45   
duży basen  
Doskonalenie/ 
NOWA POCZĄTKUJĄCA

Środa

17.00 - 17.30 mały basen (3-5l) Przedszkolaki Nowa Grupa/ kontynuacja

17.30 - 18.15 duży basen Już Pływam+/ POCZĄTKUJĄCA

 18.15 - 19.00 
duży basen
POCZĄTKUJĄCA/
 Początkująca +

19.00 - 19.45 duży basen POCZĄTKUJĄCA/ Doskonalenie

19.00 - 19.45 duży basen Doskonalenie

19.45 - 20.30
 duży basen 
Doskonalenie / NOWA POCZĄTKUJĄCA

Piątek

17.00 - 17.45
 duży basen
POCZĄTKUJĄCA/
Już Pływam

 17.45 - 18.30
 duży basen
Już Pływam +/
POCZĄTKUJĄCA+

18.30 - 19.15
 duży basen 
POCZĄTKUJĄCA

 19.15 - 20.00 
duży basen
Już pływam +/
Doskonalenie

20.00 - 20.45
 duży basen Doskonalenie

Sobota
basen rekreacyjny

9.00 - 9.30 mały basen Przedszkolaki 3 latki + Rodzic

9.30 - 10.00 mały basen Przedszkolaki 3-4ro tatki + Rodzic

10.00 - 10.30 mały basen Przedszkolak (5 lat)

10.30 - 11.00 mały basen Przedszkolak (4 - 5 lat)

11.00 - 11.30
mały basen
Początkujący 
(5 -6 lat)

12.30 - 13.00
mały basen
Przedszkolaki 
(3 - 6 lat)  

13.00 - 13.30
mały basen
 Przedszkolaki 
(6-7 lat)

Sobota
basen sportowy

8.15 - 9.00
 duży basen
NOWA POCZĄTKUJĄCA

9.00 - 9.45 
duży basen
Doskonalenie

9.00 - 9.45
 duży basen
Już Pływam/
POCZĄTKUJĄCA

9.45 - 10.30
 duży basen
POCZĄTKUJĄCA 

9.45 - 10.30 
duży basen
Już pływam

10.30 - 11.15
 duży basen  
Początkująca +

 11.30 - 12.15
 duży basen
Doskonalenie

 11.30 - 12.15
 duży basen
Już Pływam +/
POCZĄTKUJĄCA

12.15 -13.00    
duży basen   
POCZĄTKUJĄCA

Cennik nauki pływania w semestrze 2017/2018 AQUAPARK FALA – Stanisławów Pierwszy

Czas zajęć

Grupy

1 x w tygodniu

Raty 1 x w tygodniu

2 x w tygodniu

Raty 2 x w tygodniu

30 min

Przedszkolaki

610 zł

 2 x 305 zł*

x

x

45 min

Początkujący Już pływam Doskonalenie

690 zł

2 x 345 zł*

1280zł

2 x 640 zł*

30 min

Przedszkolak + Rodzic

650 zł

2x 325

x

x

Czas zajęć: 30 min

Grupy: Przedszkolaki

1 x w tygodniu: 610 zł

Raty 1 x w tygodniu:  2 x 305 zł*

2 x w tygodniu: x

Raty 2 x w tygodniu: x

Czas zajęć: 45 min

Grupy: Początkujący Już pływam Doskonalenie

1 x w tygodniu: 690 zł

Raty 1 x w tygodniu: 2 x 345 zł*

2 x w tygodniu: 1280zł

Raty 2 x w tygodniu: 2 x 640 zł*

Czas zajęć: 30 min

Grupy: Przedszkolak + Rodzic

1 x w tygodniu: 650 zł

Raty 1 x w tygodniu: 2x 325

2 x w tygodniu: x

Raty 2 x w tygodniu: x

 * w przypadku płatności ratalnej, drugą ratę należy uiścić do 30.X.2017r.

Semestr składa się z 18 zajęć 45 lub 30 minutowych z opłaconym 60 minutowym wejściem na basen. Istnieje możliwość odrabiania zajęć po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności smsem po tel. 535 999 049

Zapraszamy do zapisywania się na zajęcia w Aquapark FALA za pomocą poniższego formularza kontaktowego:

Nasze lokalizacje

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych podopiecznych prowadzimy nasze zajęcia w różnych miejscach - teraz każdy ma blisko na zajęcia! Nieustannie poszerzamy nasze horyzonty i staramy się otwierać na coraz to nowsze lokalizacje. Aktualnie prowadzimy zajęcia w:

Poznaj nas bliżej

Zaspół More of Life tworzą wykształceni instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem. Każdy z nas uwielbia swoją pracę i ma dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą.